996/83 van 19 maart 2008 - Art. 120bis KBW - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijslag - Stilzwijgende erkenning van de schuld - Debetten met een verschillende verjaringstermijn - Motivering van verjaarde debetten

Tabs

Top