CO 1389 van 16 mei 2012 - Omvorming van de wachttijd tot beroepsinschakelingstijd - Gevolgen voor het recht op kinderbijslag voor jonge schoolverlaters - KB van 29 maart 2012 tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 SWKL en KB van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen

Tabs

Top