CO 1292 van 16 januari 1996 - Mededeling buiten het netwerk van de sociale zekerheid van sociale gegevens van persoonlijke aard door de instellingen van sociale zekerheid aan personen of verenigingen die als mandataris van de sociaal verzekerden optreden

Tabs

Top