CO 1281 van 20 oktober 1994 - Jonge werkzoekende - Verlenging van de toekenningsperiode - KB van 15 september 1994 tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §6 SWKL en KB van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen

Tabs

Top