CO 1255 van 25 november 1991 - Hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste - Verruiming bij gering inkomen uit beroepsactiviteit - KB van 7 mei 1991 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 GW

Tabs

Top