CO 1237 van 29 november 1990 - Richtlijnen voor de toepassing van CO 1225 - Fonds dat bevoegd is voor de volledig werkloze rechthebbenden die in deeltijd werken: toelichtingen - Fonds dat bevoegd is in geval van uittreding: rechthebbenden die zich in een arbeids-, ermede gelijkgestelde situatie of toekenningssituatie bevinden (uittreksels)

Tabs

Top