CO 1233 van 3 augustus 1990 - Het academisch en wetenschappelijk personeel van de vrije universiteiten en ermee gelijkgestelde inrichtingen - KB van 10 juli 1990 tot uitvoering van Art. 4 SWKL

Tabs

Top