CO 1079 van 1 juli 1980 - Kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed - Begrip en afwijking - Art. 52, 1e lid van SWKL - Toepassing van de MO 190 van 6 maart 1963

Tabs

Top