CO 704 van 9 oktober 1963 - Zin van de uitdrukking "dienstboden of huisbedienden die bestendig bij hun werkgever kost en inwoning genieten"

Tabs

Top