Informatienota 1996/6: - Kinderen geplaatst ten laste van de Duitstalige Gemeenschap. - Bestemmeling van de tweederden van de kinderbijslag.

Tabs

Top