Informatienota 1992/17: - Toepassing van art. 3 van KB van 12 april 1984, houdende de uitvoering van de art. 42bis en art. 56, §2. - Uitkeringen toegekend aan een werknemer in beschikbaarheidsverlof.

Tabs

Top