Informatienota 1990/4: - Informatienota 1989/4 dd. 27 april 1989. - Art. 56bis G.W. - Postume toekenning van de naam van de vooroverleden echtgenoot in toepassing van art. 358, §4 G.W. aan de geadopteerde.

Tabs

Top