Informatienota 1988/23: - Art. 62, §4 en art. 63bis. - Rechten op kinderbijslag voor een milicien die zijn diensttermijn onderbreekt om studies te hervatten.

Tabs

Top