Informatienota 1985/3 - KB van 12 augustus 1985 tot verhoging van de bedragen vermeld in de art. 44 en art. 73bis van de G.W.

Top