11/12/2018 | Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de AKBW

De Algemene Kinderbijslagwetgeving zal worden gewijzigd door een nog niet goedgekeurde ordonnantie, instructues en maatregelen die in werking treden op 1 januari 2019 vindt u terug in CO 1422.

Top