13/09/2018 | Betaling van de kinderbijslagen voor december 2018

In het kader van de regionalisering van de kinderbijslag ontvingen de kinderbijslagfondsen instructies inzake de betaling van de kinderbijslag vanaf december 2018.

Top