Alle nieuws

10/10/2018

Raadpleeg de richtlijnen over het beheer van de aansluiting van de werkgevers bij de kinderbijslagfondsen.

14/09/2018

Raadpleeg in de CO 1421 de richtlijnen over de voorafbetaling van het kraamgeld in de Vlaamse Gemeenschap voor het vierde kwartaal 2018.

13/09/2018

In het kader van de regionalisering van de kinderbijslag ontvingen de kinderbijslagfondsen instructies inzake de betaling van de kinderbijslag vanaf december 2018.

12/09/2018

In de CO 949 bijlage 7/180 vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie.

10/09/2018

In de bijlage 15 bij de CO 1383 vindt u de nodige informatie over een recente wijziging van de kinderbijslagwetgeving in Kroatië.

05/09/2018

Raadpleeg de onderrichtingen voor de kinderbijslagsector ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Israël.

25/06/2018

Via deze link kan u de geactualiseerde procedure voor de gegevensinzameling vinden voor het academiejaar 2018 - 2019.

20/06/2018

In CO 949 bijlage 7/179 vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie.

19/06/2018

Raadpleeg de ministeriële onderrichtingen voor de kinderbijslagsector ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Israël.

13/06/2018

In de dienstbrief 997/83 vindt u een overzicht van de gegevens inzake afstamming die voortaan ter beschikking worden gesteld.

Pages

Top