Vermist kind

Een kind dat:

  • onvrijwillig niet meer aanwezig is op zijn verblijfplaats
  • voor wie geen ontvoering vastgesteld is of ter kennis gebracht is van de kinderbijslaginstelling
  • van wie men geen nieuws heeft, tenzij blijkt dat dit kind, naar alle waarschijnlijkheid, overleden is in omstandigheden zoals ongevallen of rampen, ook al is zijn lichaam niet teruggevonden
Top