FAMIFED-Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Sinds 1 juli 2014 werd FAMIFED, (het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) opgericht door de Algemene kinderbijslagwet (AKBW) en vervangt deze hierbij de RKW.

FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW, met bijkomende bevoegdheden die betrekking hebben op de zelfstandigen en de werknemers van de overheidssector.

FAMIFED
Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
Trierstraat 70
BE-BRUSSEL
tel. + 32 (0)2 237 21 11

Top